Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

moniczkuu
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viaanikroku anikroku
8654 4abf
Reposted fromSkydelan Skydelan viaanikroku anikroku

April 27 2019

moniczkuu
Przyzwyczaili się. Popłakali a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja.
— Fiodor Dostojewski; Zbrodnia i kara
Reposted fromapatyczna apatyczna viabitchiloveyou bitchiloveyou

March 31 2019

moniczkuu
3729 b777 500
Reposted fromsoftboi softboi viaiammistake iammistake
moniczkuu
6527 500b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaiammistake iammistake

March 30 2019

moniczkuu
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnfading nfading viaUnknownMind UnknownMind
moniczkuu
Wiem, jak bardzo ci na nim zależy. Ale twoje życie i jego życie to dwie różne bajki, to dwie różne galaktyki. A to znaczy, że od tej chwili musisz uważać na swoje serce, bo inaczej rozpadnie się na milion drobnych kawałków.
— Nicholas Sparks - "Najdłuższa podróż"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaUnknownMind UnknownMind
moniczkuu
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaUnknownMind UnknownMind
moniczkuu

Znajdź mnie szybko. Zanim znajdzie mnie kto inny.

— Haruki Murakami

March 28 2019

moniczkuu
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura

March 26 2019

moniczkuu
Poznałem kogoś. To był przypadek. Nie szukałem jej. To było jak burza. Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. (…) Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. (…) Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałaby marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachnie.
— Hank Moody “Califonication’

March 25 2019

moniczkuu
"Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?"

S. Barańczak
— S. Barańczak
Reposted fromhavingdreams havingdreams vianergo nergo
moniczkuu
To zajebista dziewczyna, pilnuj jej. Pilnuj jej, mówię ci, bo takie łatwo się traci.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
moniczkuu

“Czy wiesz w ogóle, co to znaczy być dla kogoś najważniejszym?”

~ Janusz Leon Wiśniewski

Reposted fromBrewOfLonging BrewOfLonging vianergo nergo
moniczkuu

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything vianergo nergo
moniczkuu
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
moniczkuu
Wczoraj i dziś słońce pięknie świeci, więc zaczynam się rozweselać.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan vianergo nergo
moniczkuu
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze vianergo nergo

March 23 2019

moniczkuu
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk - "Radio Armagedon"
Reposted fromlovvie lovvie vialadia ladia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl