Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

moniczkuu
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viacudoku cudoku
moniczkuu
Gdy człowiek nie ma nic do roboty, to się rozpada.
— Paweł Królikowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 20 2017

moniczkuu
6920 b889
Reposted fromherside herside viaitmakesmecalm itmakesmecalm

March 18 2017

moniczkuu
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
moniczkuu
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

March 15 2017

moniczkuu

Czy pan wie, do jakiego stopnia otumanienia może dojść kochająca kobieta?

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viadusz dusz

March 13 2017

moniczkuu
znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło
tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność
to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam
to nudne
to trudne
to niemożliwe
— mateusz szulc.
Reposted fromrol rol viadoroti doroti

March 11 2017

moniczkuu
Kiedy zgasło nade mną
słońce,
musiałam sama
stać się słońcem.

To było trudne, ale teraz
jaka wygoda.
— A. Świrszczyńska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
moniczkuu
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viaheavencanwait heavencanwait
moniczkuu
9473 6893
Osiecka!
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
moniczkuu
Spotkania twarzą w twarz nie zastąpi żaden portal społecznościowy. Bliskość twarzy drugiego człowieka wpływa na chemię naszego organizmu w taki sposób, że organizm ma siłę żyć i walczyć z przeciwnościami.

March 08 2017

moniczkuu
4784 ee75
Reposted fromlanni lanni viacytaty cytaty
moniczkuu
Jak upadniesz, trzeba chwilę poleżeć. Zebrać siły. I iść dalej.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 07 2017

moniczkuu
Czy to będą przyjaciele, kariera czy związek, trzeba mieć tę moc, żeby się nie poddawać. Bo jak się załamiesz, to co wtedy? Nic nie osiągniesz, zapłacisz za to zdrowiem, dopiero wtedy mogą się zacząć prawdziwe problemy. Oczywiście, że miewam momenty, kiedy czuję się słabsza, ale tłumaczę sobie, że muszę być mocna, bo nie ma innego wyjścia.
— Joanna Krupa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
There is so much stubborn hope in the human heart.
Albert Camus, from “Absurd Creation,” The Myth of Sisyphus (via hellanne)
Reposted fromciarka ciarka viacomiendolirica comiendolirica

March 06 2017

moniczkuu
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
moniczkuu
Nie mów mi: „Bądź realistką”
Ja, kochanie, chcę mieć wszystko.
— Maria Peszek- 'Padam'
moniczkuu
Radość nie jest pełna, dopóki nie pochwalisz się innym, co zrobiłeś.
— Piotr C. "Brud"

March 05 2017

moniczkuu
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola

March 03 2017

moniczkuu
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromswojszlak swojszlak viapandusia pandusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl