Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

moniczkuu
Serce to nie cholerne puzzle. Kiedy ktoś zabierze Ci jakieś elementy, zastąp je nowym. Obraz nie będzie gorszy. Ba, może być nawet o wiele lepszy.
— Lizz Murphy
Reposted frompensieve pensieve

April 25 2017

moniczkuu
Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoi zoi
moniczkuu
W pewnym momencie trzeba odpuścić.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 24 2017

moniczkuu
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade viakamykowata kamykowata

April 23 2017

moniczkuu
Było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahighsoul highsoul

April 22 2017

moniczkuu
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viate-quiero te-quiero

April 21 2017

moniczkuu
Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.
moniczkuu
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapensieve pensieve
moniczkuu
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
moniczkuu
9654 19b9 500

April 20 2017

moniczkuu
No dobrze, dosyć tego samobiczowania. Czas zapamiętać nauczkę i ruszyć naprzód.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 19 2017

moniczkuu
Staram się uświadomić sobie, co zrobić chcę, a co zrobić muszę, i umieć odróżnić jedno od drugiego. Czytać tylko książki, które lubię, spotykać się tylko z ludźmi, którzy dobrze czynią mojej duszy. Umiem już wyjść z każdego miejsca, w którym źle się czuję.
— Roma Ligocka – Czułość i obojętność
moniczkuu
Wymyślam problemy, których nie ma, dzielę włos na czworo. A potem robię to, czego cały czas bałam się najbardziej. Bo przekonałam się, że jeśli gdzieś w głębi serca czujemy, że musimy coś zmienić, któregoś dnia budzimy się rano i dokładnie to czynimy. Mimo całego strachu - a może właśnie jemu na przekór.
— Roma Ligocka – Wszystko z miłości

April 13 2017

moniczkuu
Ale chyba trzeba myśleć, że się uda, prawda? Lepiej mieć tę pozytywną energię, niż jej nie mieć. Ale żeby ją mieć, trzeba trochę od siebie wymagać, mieć w sobie taką sprężynę, którą się nakręca. Chyba o to chodzi. Jak się nie umie być aktywnym, to trudno wymagać od innych, żeby ciągle nam coś podawali. Bo nie podadzą.
— Katarzyna Sokołowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 11 2017

moniczkuu
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted frombrzask brzask viaitmakesmecalm itmakesmecalm

April 10 2017

moniczkuu
Bo jak można zakochać się w kimś od jednego rzutu oka? Albo jak można szaleć za kobietą, którą widzi się raz na kilka miesięcy i tylko po to, ażeby przekonać się, że ona nie dba o nas? (...) Rzadkie spotkania właśnie nadają jej charakter ideału. Kto wie, czy zupełnie nie rozczarowałbym się poznawszy ją dokładniej?
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted frommikey mikey viahavingdreams havingdreams
moniczkuu
Wszystko, co na zawsze trochę mnie przeraża..
— Julia Marcell - Andrew
Reposted frommonstrum monstrum

April 09 2017

moniczkuu

April 08 2017

moniczkuu
9527 9b7f 500
Reposted fromrawwwr rawwwr viafullmoon fullmoon

April 07 2017

moniczkuu
Niektóre pragnienia trzyma się dla własnego bezpieczeństwa bardzo daleko od świadomości.
— J.L.Wiśniewski"Łóżko"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl